Dalahem
contact

Stiftelsen Dalahems Verksamhet

 

 

Stiftelsen Dalahem jobbar med kontrakterade familjehem.

Stiftelsen Dalahem har valt ubildningsmetoden PRIDE för att skapa insikt i konsten att vara familjehem/jourfamiljehem. Denna utbildning i familjehemsvård förmedlar övertygelsen att varje människovårdare är ”sitt eget instrument”.